Rabu, 14 Mei 2008

Sifat Pemimpin Menurut Al Ahnaf

Walaupun Al-Ahnaf bin Qais bukanlah berasal daripada keluarga yang ternama, tetapi beliau begitu menonjol di kalangan kaumnya, Ayah dan ibunya juga bukanlah orang yang berada.

Oleh kerana itu, ada yang bertanya kepadanya :"Siapakah orang yang sepatutnya dilantik mengetuai kaumnya, wahai Abu Bahr?"

"Orang yang ada empat sifat ini sepatutnya memimpin kaumnya," jawab Al-Ahnaf. "Apakah sifat-sifat itu?".

"Orang yang mempunyai agama yang akan mempertahankannya, kedudukan yang akan memeliharanya, fikiran yang akan membimbingnya dan rasa malu yang akan mengawalnya," jelas Al-Ahnaf.

Tiada ulasan: