Rabu, 7 Mei 2008

ALLah Tidak Sama Dengan Segala Yang Baharu (Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith)


ALlah tidaklah sama dengan segala makhlukNya bahkan dengan apa yang kita fikirkan samada dari segi sifat, zat dan perbuatan.

ALLah tidak sama dengan makhlukNya dari segi zat :

1. Zat ALlah bukan Jauhar - Benda yang halus yang boleh dibahagi seperti ruh dan angin

2. Zat ALlah bukan Jirim - Benda yang memerlukan ruang seperti manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan

3. Zat ALlah bukanlah Aradh - Iaitu sifat makhluk seperti besar dan kecil

4. Zat ALlah bukan berbentuk Juz'iyyah - Bahagian-bahagian yang membentuk sesuatu benda. Contohnya : Manusia mempunyai anggota badan seperti tangan, kaki, mata, tubuh badan yang membentuk diri mereka.

5. Zat ALlah tidak berjisim - iaitu benda nyata dan berbentuk seperti benda hidup dan benda mati.

6. Zat ALlah tidak berpihak - tidak berarah seperti hadapan, belakang, kiri dan kanan.

7. ALlah tidak bertempat - tidak memerlukan ruang tempat (jirim dan aradh)

8. Zat ALlah tidak bermasa - tidak memerlukan masa (jirim dan aradh)

Akan bersambung ..

1 ulasan:

Ahmad Saifuddin Amran berkata...

Harap dapat meneruskan artikel tentang Tauhid Sifat 20. Saya kira pemahaman yang mendalam terhadap Sifat 20 adalah suatu yang fundamental dalam erti kata untuk mencantas serangan pemikiran neo-platonist zaman ini.

Saya pernah mengikuti pengajian Sifat 20 di pondok secara pendekatan falsafah. Cuma nak minta jasa baik penulis untuk menyambung penulisan sehingga tamat Sifat yang ke-20 sebagai refresh.