Khamis, 7 Februari 2008

Ciri-ciri Anti Hadith

Sifat tersebut di dalam hadith ini ada menepati golongan anti hadith dalam negara ini:

1.Maksud “pandai bercakap” ertinya pandai memetik daripada ayat-ayat al Quran.

2.Iman mereka hanya setakat kerongkong sahaja, ertinya iman mereka tidak sampai ke hati, kerana benda yang tersekat di kerongkong tidak sampai ke hati. 7

3.Orang ini amat merbahaya sehingga RasuluLLah s.a.w memerintahkan suruh bunuh orang seperti ini.

4.Orang Islam terima al Quran dengan ijma’, mereka terima Hadith sahih juga dengan ijma’. Tetapi golongan anti hadith di nergeri ini bukan berumur muda tetapi berkelakuan seperti orang muda berfikiran tidak matang kerana mereka menolak ijma’. Mereka pandai memetik ayat-ayat al Quran itu pun dalam bentuk terjemahan belaka. Tidak berupaya mendalami isi al Quran yang asli dalam Bahasa Arab. Maka sebab itulah iman mereka setakat kerongkong sahaja ertinya pandai bercakap tetapi iman tidak ada. Mereka dianggap bahaya dalam masyarakat Islam sebab itulah Nabi berpesan kalau berjumpa dengan orang seperti ini, bunuhlah. “Bunuh” dalam konteks Malaysia sekarang ertinya banteraskan ajaran mereka. Sesiapa yang berjaya membanterasnya, dia akan mendapat ganjaran di hari Kiamat.

1. Mercia Eliad, the Encyclopedia of Religion, vol. 2 London: MacMillan Publishing Co. 1987, p. 41
2. Edward G Brown, A traveller’s Narrative, Aterdam: Philo Press, 1975, p.226
3. Lihat Rashad Khalifa, the Computer Speaks, Mosque pf Tucson, Tucson, USA, 1981
4. Abdul Fatah Haron Ibrahim, Kod 19 Menyesatkan, Kuala Lumpur: YADIM, 1986
5. Hooshmand Fathea’zam (terjemahan Phung Woon Khing), taman Baru, Alor Star, Jawatankuasa Penerbitan Baha’I Malaysia, 1981, hlm 28
6. al Bukhari, kitab Fadhail al Quran, hadith raqam 5047
7. ibn hajar, fathul bari, Beirut: darul fikr

Sumber Rujukan: Abdul Fatah Haron Ibrahim. Aqidah Ahli Sunnah Wal jama’ah dan Kebatinan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Tiada ulasan: