Ahad, 21 Oktober 2007

Memahami Keutamaan.II

Daripada pendapat Dr Yusof al Qardhawi :

Saya juga menyaksikan golongan kaum Muslimin yang lainnya yang setiap hari bertengkar untuk mempertahankan diri dalam masalah-masalah hanya'iyyah atau masalah-maslaah khilafiyyah; dan di sudut lain mereka melalaikan perjuangan Islam yang lebih besar dalam melawan musuh-musuhnya yang sangat dengki, benci, tamak, takut kepadanya dan sentiasa mengintainya.

pendapat saya :

Lihatlah apa yang berlaku di negara kita, terdapat golongan, yang sentiasa menyalahkan umat Islam yang mengikuti amalan warisan daripada mazhab syafi'e dan ulamak muktabar. Seboleh-bolehnya disuruh mencari dalil - sedangkan tugas mencari dalil itu jika diserahkan secara langsung kepada bukan yang pakar hanya mendatangkan kepada kerosakan dari kebaikan.

Apatah lagi sekiranya tidak mempunyai asas-asas ilmu yang mantap di dalam mengistinbatkan hukum.

Masalah yang berlaku pula - apabila golongan ini memberikan hujah ini -

"Mereka itu telah menjadikan para pastor dan pendetanya sebagai tuhan selain Allah; dan begitu juga Isa bin Maryam (telah dituhankan), padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya hanya berbakti kepada Allah Tuhan yang Esa, tiada Tuhan melainkan Dia, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan." (at-Taubah: 31)

dan hadith ini.

Adi bin Hatim pada suatu ketika pernah datang ke tempat Rasulullah --pada waktu itu dia lebih dekat pada Nasrani sebelum ia masuk Islam-- setelah dia mendengar ayat tersebut, kemudian ia berkata: Ya Rasulullah Sesungguhnya mereka itu tidak menyembah para pastor dan pendeta itu.

Maka jawab Nabi s.a.w.:

"Betul! Tetapi mereka (para pastor dan pendeta) itu telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada mereka." (Riwayat Tarmizi)

"Memang mereka (ahli kitab) itu tidak menyernbah pendeta dan pastor, tetapi apabila pendeta dan pastor itu menghalalkan sesuatu, mereka pun ikut menghalalkan juga; dan apabila pendeta dan pastor itu mengharamkan sesuatu, mereka pun ikut mengharamkan juga."

Maka pada pendapat saya - cuba datangkan kepada saya, siapakah ulamak yang mereka perselisihkan ini adalah membawa kepercayaan kristian?

Sedangkan jelas bahawa ulamak yang mempunyai pendapat yang tidak sama dengan golongan ini mereka juga mengambil daripada al Quran dan hadith, serta ijmak ulamak. Maka itulah yang terjadi kepada umat Islam di Malaysia. Bila terdapat golongan yang tidak mencapai taraf mujtahid kemudiannya berani untuk menghukumkan ulamak ini silap, ulamak itu sesat. Na'uzubiLlahi min zalik.

Tiada ulasan: